apx6x4cijwqwui9ubbclgbds9bhldx
top of page

PRIVACY POLICY

Mobilo bvba 

Houder van merknaam:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Mobilo bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Mobilo bvba en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mobilo bvba verstrekt. Mobilo bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

§ Uw voor- en achternaam § Uw adresgegevens
§ Uw telefoonnummer
§ Uw emailadres 

§ Uw Ip adres
 

WAAROM MOBILO BVBA UW GEGEVENS NODIG HEEFT 

Mobilo bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Mobilo bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onze dienstverlening. 

HOE LANG MOBILO BVBA GEGEVENS BEWAART 

Mobilo bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Mobilo bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Mobilo bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mobilo bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Mobilo bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mobilo bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mobilo bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mobilo bvba heeft hier geen invloed op. 

Mobilo bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Mobilo bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Mobilo bvba . Mobilo bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Mobilo bvba neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mobilo bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mobilo bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mobilo bvba op via mail caroline@bensansen.be

Mobilo bvba is als volgt te bereiken :
Bezoekadres: Antoine Coppenslaan 27 – 2300 Turnhout Vestigingsadres: Haverstraat 103 – 2490 Balen Telefoon: +32 14 32 13 21
E-mailadres: caroline@bensansen.be 

bottom of page